123

מחירון

סוויטת ג'קוזי 101 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 102 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 103 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 104 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 105 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 106 - 280 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 107 - 280 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 108  - 280 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 109 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

סוויטת ג'קוזי 110 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 111 - 280 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 112 - 280 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 113 - 280 ש"ח עד שלוש שעות

חדר 114 - 380 ש"ח עד שלוש שעות

חדרים מושכרים ל 3 שעות
סוויטות מושכרות ל 3 שעות

חדרים
לינת לילה החל מ-22:00 עד 10:00 - 550 ש"ח

יממה החל מ-15:00 עד 12:00 למחרת - 850 ש"ח

סוויטות
לינת לילה החל מ-22:00 עד 10:00 - 750 ש"ח

יממה החל מ-15:00 עד 12:00 למחרת - 1200 ש"ח

שעות נוספות
כל שעה נוספת בסוויטות בתוספת 100 ש"ח.
כל שעה נוספת בחדר בתוספת 60 ש"ח.

אדם נוסף
אדם נוסף בסוויטה בתוספת 100 ש"ח.
אדם נוסף בחדר בתוספת 50 ש"ח.

המחיר הבסיסי הינו לזוג בחדר.
חרוץ 10 תל אביב טל: 050-9796644 | הצהרת נגישות

חרוץ 10 תל אביב טל: 050-9796644 | הצהרת נגישות